Ungdomsrådgivningen erbjuder gratis råd, stöd och vägledning till dig som är 18-24 år. Om du har frågor/funderingar som handlar om vanligt förekommande livsfrågor, till exempel studier, arbete, ekonomi, boende, fritid, vardag, relationer, psykiskt mående, missbruksproblematik är du välkommen att kontakta oss.

💡 Kommande ändringar i öppettiderna:

Fredag 1 november stänger vi kl. 12.00

Torsdag 12 december har vi stängt.