Länkar & telefonnummer

top

Anonyma Alkoholister (AA) i Sundsvall
En gemenskap där man delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Telefon: 060-15 64 18 Telefonjour: 08-720 38 42
www.aa.se/
Anonyma Narkomaner (NA)
Vårt budskap är att en beroende, vilken beroende som helst, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva.
Jourtelefon: 020-64 54 30
www.nasverige.org/
Bris vuxentelefon
Man kan ta upp problem som gäller egna eller andras barn och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp.
Jourtelefon: 077-150 50 50
www.bris.se/
Brottsofferjouren för homo-, bi- och transpersoner
Alla homo, bi och transpersoner som är hotade, trakasserade, utsatta för psykisk/fysisk misshandel uppmanas kontakta oss.
Telefon: 020-34 13 16
www.rfsl.se/brottsoffer/
Brottsofferjouren i Sundsvall-Medelpad
Har till uppgift att stödja och hjälpa brottsoffer. Kontakten med brottsofferjouren är kostnadsfri och stödpersonerna på jourerna har tystnadsplikt.
Telefon: 0200-212019 (dagtid)
www.sundsvall.boj.se/
Familjerådgivningen för Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner
Familjerådgivningen är en verksamhet som erbjuder samtal vid problem i par-, familje- och nära vuxenrelationer.
Telefon: 060-19 18 90 (vardagar 8.30 – 9.30)
www.sundsvall.se/familjeradgivning/
Föräldraföreningen Mot Narkotika
Att vara mamma eller pappa till ett barn som missbrukar droger är oerhört svårt, kanske bland det svåraste. Även de gånger ”endast” misstanken finns, kan det vara skönt att få träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter.
Telefon: 073-849 40 14 (lokalförening Sundsvall/Timrå)
www.fmn.se/
Föräldramottagningen
Öppen mottagning för föräldrar.
Telefon: 060-19 27 99
www.sundsvall.se/foraldramottagningen
Hjälplinjen — Kostnadsfri psykologisk hjälp
Behöver du prata om det du inte kan prata om? Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man oroar sig för någon annan.
Telefon: 020-22 00 60 (13-22 alla dagar).
www.1177.se/vasternorrland/Om-1177/Om-hjalplinjen
Hopp
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Har du själv varit utsatt och behöver någon att tala med, eller är du orolig för ditt barn eller någon annan närstående? Har du frågor eller funderingar om sexuella övergrepp?
Jourtelefon: 076-199 93 43
www.hopp.org/
Jourhavande adoptionskompis
För dig som är adopterad och vill prata med någon annan adopterad. Öppen tisdagar 18.00 – 21.00.
Jourtelefon: 020-64 54 30

 

 

Jourhavande präst
Jouren är öppen för alla och man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att få ringa. Tron på Gud är en självklar förutsättning för oss som arbetar i jouren, men vi talar inte om Gud om du inte själv önskar det. Öppen 21.00-06.00 varje natt.
Jourtelefon: 112, begär jourhavande präst.
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Kvinnofridslinjen
Rådgivning och stöd, dygnet runt, för kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt samt för deras närstående.
Jourtelefon: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnogemenskap Kvinnojouren i Sundsvall
Telefon: 060-12 69 90
www.kvinnogemenskapsundsvall.se
Mind/Självmordslinjen
Öppet dygnet runt, chatta eller ring.
Telefon: 901 01
www.mind.se
Psykiatriska kliniken i Sundsvall
Telefon: 060-18 19 62
Jourtelefon: 060-18 18 71
www.lvn.se/Vard-o-halsa/Hitta-vard/Psykiatrisk-vard/
Rådgivningsbyrån – RÅBA
Problem med alkohol, droger eller spel? Är du anhörig eller har egna problem? Våga ta steget mot en förändring.
Telefon: 060-19 22 87, 19 21 27
sundsvall.se/raba
Rädda Barnens vuxentelefon
För alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Inget problem är för litet. Inget problem är för stort.
Telefon: 020-786 786
www.rb.se/
Röda Korsets telefonjour
För alla som hamnat i situationer där man tappat fotfästet, känner sig ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800
www.redcross.se/
Spelberoendes hjälplinje
Hit kan spelberonde och anhöriga ringa för att få råd och stöd.
Telefon: 040-126 058
http://www.slutaspela.nu/
Suicid prevention och efterlevandes stöd (SPES)
För alla som mist en närstående genom självmord. Det är svårt att tala om självmord, ibland till och med inom familjen.
Jourtelefon: 08-34 58 73
www.spes.se
Terrafem Nationell
Jourtelefon på 20 språk för kvinnor och flickor med invandrarbakgrund som är utsatta för våld.
Jourtelefon: 020-52 10 10
www.terrafem.org
Unga magasinet
Möteplats för dig som är ung vuxen!
www.ungamagasinet.se
Ungdomsmottagningen Sundsvall
Telefon: 060-18 48 80
www.lvn.se/ungdomsmottagning

 

Sidansvarig
Kim Rexener